Kehra Kogudus Meiega saab rääkida! Kui näed ikoonil ONLINE, võta ühendust!

Mida uut?

Pealeht - Teated - Uus - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

Kehra Koguduse lehekülg pandi üles 15. novembril 1996. Lehekülgi täiendatakse ja uuendatakse jätkuvalt.

Siin koduleheküljel on seostatult esitatud üle 25 Mb materjali sõnas, pildis, helis.
Koguduse uudised asuvad teadetetahvlil.

Vajaliku info või uuema materjali leidmiseks kasuta otsimehhanismi, mis otsib võtmesõnade järgi või värskelt lisatud materjali.


Ajavahemik (päevi):
Vali, kust otsida:

Pealeht - Teated - Uus - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998-2001. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee