Kehra Kogudus Meiega saab rääkida! Kui näed ikoonil ONLINE, võta ühendust!

Sul on küsimus? Võib olla on meil vastus.

Pealeht - Teated - Uus - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

See lehekülg püüab anda vastused küsimustele, mis võivad tekkida Kehra Koguduse ja Misjonikooli kodulehekülgi lugedes.

Kõigepealt selgituseks, et nimetatud koduleheküljed on kirjutatud kristlikust vaatepunktist lähtudes ning me aktsepteerime fakti, et kõik lugejad ei pruugi nõustuda esitatud seisukohtadega. Oleme püüdnud esitada materjali nii, et see oleks arusaadav võimalikult laiale huviliste ringile. Siiski võib meie kodulehekülgedel esineda termineid, fakte, lühendeid ja muud sarnast, mille paremaks mõistmiseks on tarvilik tunda esitatud teabe konteksti. Oleme lahkesti nõus vastama kõigile arukatele küsimustele, mis aitavad lugejal paremini mõista seda, mida oleme öelda tahtnud.

Meie koduleheküljel on mitmeid Piibli kirjakohtade lühendeid. Siin on nende seletused.

Meie koduleheküljel on materjali nii pildis kui tekstis üle 10 Mb. Soovitu leidmiseks võid katsetada meie www-esitluse otsimehhanismi.


Ajavahemik (päevi):
Vali, kust otsida:

Sul on küsimusi Piiblile? Siit võid saada vastuse, tingimusel, kui suudad Logos Research System Inc. online piibliprogrammiga suhelda inglise keeles.

What the Bible Says About...
 Logos Research Systems, Inc.

Kuidas saada seda oma koduleheküljele?

Küsida-otsida võrgust? Siin on Alta Vista otsimehanism:

Otsi Soovitud keel
Mida otsida:

Pealeht - Teated - Uus - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee