Piiblikool

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

Kuhu jäi Misjonikool?

Misjonikool osaleb uues koolituses, mille tellijaks on EKB Liit ja kaas-abiliseks Tartu Kõrgem Usuteduslik Seminar

Piiblikooli kodulehekülg

 


See on uus koolitus, mille kutsuvad enne milleeniumivahetust ellu Kehra Misjonikool ja Tartu Kõrgem Usuteaduslik Seminar.

See on kool neile, kes

 • tahaks tunda Jumalat rohkem,
 • tahaks tunda Piiblit paremini,
 • juba teevad koguduses kaastööd või soovivad seda tegema hakata,
 • on valmis pühendama õppimiseks aega ja jõudu.

Milline peaks olema kooli lõpetaja?

 • Koguduse tööks ette valmistatud ja innukas,
 • saanud praktilise kogemuse,
 • tunneb Piiblit ning oskab seda kasutada,
 • koostöövõimeline vaimulikul tööpõllul.

 • Saad selgeks, mis on Piiblis ning kuidas leida sealt sõnum endale ja teistele.
 • Kuidas Jumala Riigis asjad käivad - näiteks palve ja väe saladused, vaimuannid ja ametid, kes on sõbrad ja kes vaenlased...
 • Praktiline kristlus ja kristlik praktika: kuidas, kuidas, kuidas - juhtida oma elu ja peret, saada teada Jumala tahet, pidada avalik kõne,... - peale teadmiste saad ka oskusi.

***

Jeesusel oli 12 jüngrit, kes olid alati temaga, ja neile lisaks veel umbes 70, kes olid koos Issandaga osa oma ajast. Piiblikoolil on kaks õppevormi: «12-kool» - 9 kuud kestev täisajaline koolitus ning «70-kool» - kuni 3 aastat kestev moodulsüsteemis kaugõppe koolitus. Loe neist lähemalt:

«12-kool» on täisajaline piiblikoolituse programm, mis kestab 9 kuud. See sisaldab 23 nädalat loenguid ja 11 nädalat praktikat. Koolitus toimub Kehras, praktika Eesti erinevates kogudustes.

Kalenderkava

Kooli algus 1. septembril 1999. kell 11 Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.
Õppetöö algus Kehras 6. septembril.

 • 6.9.1999 - 10.12.1999 14 nädalat õppetööd
 • 13.12.1999 - 19.12.1999 jõulupraktika
 • 20.12.1999 - 9.1.2000 vaheaeg
 • 10.1.2000 - 4.2.2000 4 nädalat õppetööd
 • 7.2.2000 - 14.4.2000 10 praktikanädalat
 • 17.4.2000 - 19.5.2000 5 nädalat õppetööd

Kooli lõpetamine 20. mail 1999. Kehras.

Koolielu korraldus

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni. Õppimise ajal on õpilased varustatud elamispinna ja toiduga, praktika ajaks annab kool kaasa sõidu- ja päevaraha, ülalpidamine korraldatakse koostöös praktikakogudusega.

Õppemaks

«12-kooli» õppemaks on 990 krooni kuus (september-mai). Hinna sees on õpetus, õppematerjalid, praktika sõidu- ja päevarahad, 3 toidukorda vähemalt 5 päeval nädalas ning ühiselamukoht 2-inimese toas.

Kust ma selle raha saan?

Õppemaks katab umbes poole koolituse maksumusest. Oleme püüdnud teha oma kooli võimalikult taskukohaseks - ka õppimata kulutaksid oma kodus sama aja jooksul tõenäoliselt samapalju.

Küsi õppemaksuks abi oma kogudusest või leia 8-9 inimest (peret), kes sind õppimise ajal igakuiselt sajakonna krooniga toetaks.

Jumala abiga on kõik võimalik!

«70-kool» on piiblikoolituse kaugõppe vorm, mille abil võid koguduse kaastöölisele (ka diakoniordinatsiooniks) vajaliku ettevalmistuse saada aja ja koha suhtes paindlikul viisil.

Koolielu korraldus

Õpetatav materjal on jaotatud mooduliteks. Koolitust korraldatakse vastavalt õpilaste arvule piirkonniti (kavandatud moodulite toimumiskohad on näiteks Tallinn, Tartu ja teised kohad) või koguni sinu kodukoguduses. Õppemoodulid korraldatakse õppijaile sobival ajal - näiteks nädalavahetustel või suviti. Õppemoodulite kava koostatakse koguduste ja õppijate soove arvestades 6 kuuks ette. Moodulite omandamine on võimalik ka «12-kooli» juures.

Koolituse kava

Koolituse läbimiseks on vaja omandada 24 moodulit, sealhulgas:

 • 12 kohustuslikku moodulit (peamiselt piiblitundmise ja vaimuliku elu ained),
 • 8 valikmoodulit (praktilise ettevalmistuse ained),
 • 4 praktikamoodulit (praktikamoodul võrdub nädalase praktilise kaasateenimisega mitte oma kodukoguduses, laagris, misjonireisil vms).

Ühe õppemooduli maht on 20-25 tundi loenguid ja 15-20 tundi iseseisvat tööd. Mooduli juurde kuuluvad kirjalikud materjalid, töö kirjandusega ning eksam.

Mooduli «kehtivusaeg» (aeg, mille kestel mooduli eksam läheb arvesse tervik-koolituse omandamisel) on 3 aastat.

Niisugune õppetöö korraldus võimaldab väärtuslikku ettevalmistust saada ka neil, kes on oma elukorralduse tõttu väga hõivatud.

Õppemaks

Ühe mooduli hind on 400 krooni. Selle eest saab õiguse osaleda loengutel ja sooritada mooduli eksami, kirjalikud lisamaterjalid ning kohvi+suupisted loengupausidel.


Nii «12-koolis» kui ka «70-koolis» pakutakse tasakaalustatud valik moodulitesse koondatud õppeaineid. Allpooltoodud loend pole täielik ega lõplik. Eespool on toodud kohustuslikud moodulid.

 • Tunne Piiblit - Uus Testament
 • Tunne Piiblit - Vana Testament
 • Isiklik vaimulik elu - võiduelu
 • Vaimuliku töötegija isik
 • Uue Testamendi raamat (variandid)
 • Vana Testamendi raamat (variandid)
 • Mõista Piiblit - Piibli uurimise meetodid ja tõlgendamise printsiibid
 • Lapsed ja noored koguduses
 • Tea mida usud ja usu mida tead - süstemaatilise teoloogia peatükke
 • Kirikulugu ja teoloogilise mõtlemise ajalugu
 • Kogudus - miks ja kuidas
 • Vaimulik kõne - sõnumi edastamine, homileetika
 • Kristliku käitumise põhimõtted - eetika
 • Hingehoid ja eestpalve
 • Isiklik evangelism
 • Alfa kursus
 • Kuidas õpetada
 • Kiitus ja ülistus
 • Isa süda - Jumala tundmine
 • Evangeeliumi kuulutamise abivahendid
 • Juhtimine
 • Iisrael eile ja täna
 • Lõpuajad
 • Vaimuannid ja ametid
 • Püha Vaim
 • Juudamaa, Samaaria ja maailma ääred - misjonitöö võimalikkus Eestis ja Eestist
 • Koguduste rajamine
 • Perekond
 • Eksiõpetustest hoidumine
 • Vaimulikud talitused
 • EKB Liidu ajalugu ja põhimõtted
 • Jumala Sõna ja uus meedia

Niisiis, nüüd on siin õppimist ka sinule.

Mida ootame õpilastelt:

 • Vanuse ja hariduse alampiir 18 aastat ja 10 klassi. Ülempiiri ei ole.
 • Vajalik on kirjalik koguduse või vaimuliku soovitus.
 • Isikliku usu tunnistamine (uuestisündinud kristlane).
 • Vastuvõtt vestluse alusel.
 • Sisseastumisele võta kaasa ka essee, milles kirjeldad oma senist usuteed ja põhjendad õppimissoovi.

Vastuvõtu vestlused toimuvad

 • laupäeval 21. augustil 1999. Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris [Annemõisa 8] (sel ajal toimub ka noorsootöö tegijate konverents'99) kell 12-16
 • neljapäeval 26. augustil 1999. Tallinnas, EKB Liidu keskuses [Pargi 9] kell 14-18.

Võta ühendust Piiblikooli koordinaatoriga

 • Alland Parman
 • Kehra, Kreutzwaldi 1, 74306
 • Tel: 2-6084384, 256-465384
 • Fax: 2-6085696
 • e-post: suletud

www.kus.tartu.ee/piiblikool

 

 

Koolituse väärtused

Koolituse eesmärk on anda kristlastele hea vaimulik ettevalmistus ning kõrge motivatsioon praktiliseks kogudusetööks ja vaimulikuks enesetäiendamiseks.

 

Kooli lõpetaja

 • on vaimulikuks tööks ja teenimiseks motiveeritud, initsiatiivikas ning võimeline koguduses võtma vastutust;
  • Motivatsiooni kasvatamine õppimise käigus on erakordselt oluline, seda saavutatakse eelkõige motiveeritud õpetajate kaasamisega. Õpetajate motivatsioon peab olema seotud õpitu rakendamisega koguduse töös.
  • Initsiatiivikust edendab selline õppetöö korraldus, kus jõukohaseid probleeme tuleb ise lahendada ning tähelepanelik ülevaatamine ja positiivne tagasiside seejuures.
  • Vastutustunnet edendab selline õppetöö korraldus, kus on selgelt määratletud vastutuse ja aruandluse süsteem ning mõistlik valikuvabadus.
  • Läbiproovitud materjali (ristimiskool, Alfa, lastetund, ... ) kaasa-andmine hõlbustab esimeste sammude tegemist initsiatiivi ja vastutuse võtmisel.
 • on saanud koguduse töö praktilise kogemus erinevates valdkondades (nii vaimulikes kui «ajalikes»);
  • Praktilisi kogemusi saab õpilane vastavatest õppeprotsessi lülitatud tegevustest: koolisiseste ürituste ja abiteenistuse korraldamisest, spetsiaalsed praktilised ülesanded koolis (näiteks Alfa kursusel osalemine, küsitluse läbiviimine jm).
  • Koguduses kasutatava praktilise kogemuse saamise seisukohalt on tähtis, et õpetuse raamesse mahuks tegevpraktikat koguduses. Kogemused on näidanud, et enam mõtet omab praktika mõnes teises, mitte oma koguduses. Kodukoguduse piires praktikat sooritades on suurem kiusatus jääda selle piiresse, mida juba niikuinii tehakse ja see vähendab võimalusi saada uusi kogemusi.
  • Praktilistest kogemustest õppimiseks on vajalik tagasiside ja arutelu tehtu üle.
 • tunneb piisavalt Piiblit ning on võimeline sealt leidma ning edastama sõnumi tänapäeva inimesele;
  • Tähelepanu tuleb suunata sellele, et õpilane saaks Piibli materjalist ja taustast ülevaate, näpunäiteid adekvaatseks tõlgendamiseks ning mõningaid näitlikud juhud üksikprobleemide lahendamiseks.
  • Üheaastase kursuse lühiduse tõttu tuleb anda ka «valmisvastuseid» õpetuslikust ja praktilisest vaatepunktist olulistel aladel (süstemaatilise teoloogia peatükke).
  • Õpilasi tuleb julgustada iseseisvaks tööks Piibli ja selle abimaterjalidega.
  • Õpilastele tuleb tutvustada homileetilisi ja retoorilisi võtteid sõnumi aktualiseerimiseks ning efektiivseks edastamiseks.
 • on stabiilne ning vaimulikult küps isik (väljakujunenud usulised ja maailmavaatelised tõekspidamised) ning valmis edasi kasvama ja õppima;
  • Hea väljundi saamiseks tuleb nõudmisi esitada ka sisseastujatele.
  • Rohked mitteformaalse suhtlemise võimalused õpetajate ja juhendajatega loob võimalused isiklikuks kasvuks ja probleemide lahendamiseks.
 • on võimeline koostööks koguduse pastori ja teiste töötegijatega.
  • Mitmesugused rühmatöö vormid õppetöös ja praktikas aitavad kaasa koostöövalmidusele.
  • Õppeained, mis seletavad koguduse vaimulikku ja administratiivset funktsioneerimist hõlbustavad lülitumist tegelikku koguduse ellu.
  • Kogudustes (mitte oma kodukoguduses) sooritatud praktika aitab näha erinevaid viise koguduse elu ja töö korraldamiseks.
 

Koolituse vorm

 • Õpetatav on koondatud moodulitesse, mida on hõlbus paindlikult õpetada vastavalt tellimusele ja võimalustele.
  • Moodul = 40 tundi õppetööd, sellest 25-30 klassiruumis (loeng, seminar) ning ülejäänud iseseisev töö – materjali või kirjanduse läbitöötamine ning vähemalt 1 kirjalik töö. Iga moodul lõpeb suulise või kirjaliku eksamiga.
  • Praktikamoodul = 1 nädal praktikat, reeglina rühmas koos teiste praktikantidega ning mitte omas koguduses kohaliku koguduse järelvaatamise all. Praktikast esitatakse kirjalik aruanne.
 • Koolituse sertifikaadi omandamiseks tuleb omandada 24 moodulit, millest 12 on kohustuslikud, 8 valikulised ning 4 praktikamoodulit. Moodulitele määratakse kehtivusaeg, mis võimaldab kaugõppe vormis omandada sertifikaat 2-3 aastaga. Moodulite loetelu ja spetsifikatsioon on koostamisel.
 • Kaugõppevormis on võimalik moodulite punkte hakata koguma alates 1999. sügisest. Mooduleid pakutakse piirkonniti vastavalt sellele, kuipalju on õppijaid.
 • 1999/2000 õppeaastal on võimalik alustada täisajalise koormusega piibliõpet.
  • Täisajaline kursus Kehras
   • kursus sisaldab 23 nädalalt loenguid ja 11 nädalat praktikat.
   • õpilased elavad õppeperioodil koolis, õppemaksu sees on õpetus, majutus ja toit
   • õppemaksu suurus 990 EEK kuus (september-mai)

Misjonikooli vana kodulehekülg

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1999. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee