Kehra Kogudus Meiega saab rääkida! Kui näed ikoonil ONLINE, võta ühendust!

Kuidas ma saan Kristlaseks?

Illustratsioon

Inimese elu kõige tähtsam küsimus on see, milline on tema suhe Jumalaga. Ei ole midagi paremat inimesele, kui tunda Jumalat ning elada kooskõlas Tema tahtmisega.

Piibel ütleb, et Jeesus Kristus on ainus tee Jumala juurde ning kõik, kes appi hüüavad Jeesuse nime, päästetakse. Kui sa tahad saada kristlaseks ja tunda Jumalat, siis pöördu Jumala poole palvega:

Kallis Taevane Isa, ma tulen Su ette Jeesuse nimel, sest ma tahan Sind tunda!
Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on Sinu Poeg ning Ta on ristil surnud minu pattude eest.
Ma tunnistan Jeesuse oma Issandaks ja palun, et Sa annaksid minule andeks mu patud.
Jumal, õpeta mind käima oma teedel!
Jeesus, tule minu südamesse elama!
Ma tänan Sind, Jumal, et Sa oled minu palvet kuulnud.
Ma tänan Sind, Jeesus, et Sa tuled mu südamesse elama ja annad mulle igavese elu.
Aamen.

Kui sa oled saanud kristlaseks, peaksid sa lugema Piiblit (soovitavalt alates Uuest Testamendist), palvetama ning ühinema mõne kristliku kogudusega.

Pealeht - Teated - Uus - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee