Kehra Kogudus

Kes me oleme

Pealeht - Teated - Uus - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

Kehra Kogudus on tekkinud enam kui saja aasta eest priiliikumise ärkamises. 1900. aasta jaanipäeval avati kogudus ametlikult registreerituna Eesti Baptisti Liitu kuuluvana. Siinkohal saab lugeda ühte ülevaadet koguduse vanemast ajaloost.

Täna on Kehra Kogudus umbes sajaliikmeline, siia kuulub nii mehi kui naisi, noori ja vanu. Vaata koguduseliikmete vanuselist ja soolist jaotust. Kogudus on Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu liige.

Pealeht - Teated - Uus - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee