Kehra Kogudus

Mida eestlased usuvad

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

TALLINN, 9. detsember, BNS

Ligi kolmveerand Eesti elanikest usub üleloomulikesse jõududesse, selgus neljapäeval avalikustatud avaliku arvamuse uuringust.

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Emor augusti lõpus läbi viidud küsitluse järgi usub 50 protsenti Eesti elanikest, et on olemas "mingi vaim või taevane jõud." 22 protsenti usub isiklikku jumalat, 15 protsenti ei osanud midagi arvata, 12 protsenti ei usu üleloomulikesse jõududesse ning üks protsent keeldus vastamast.

Mida eestlased usuvad

Küsitletutest 30 peab end luterlaseks, 28 protsenti õigeusklikuks, kolm protsenti katoliiklaseks, kaks protsenti mõne muu kristliku ning samuti kaks protsenti mõne muu usulahu pooldajaks. Ühtegi usulahku ei toeta 35 protsenti.

Kelleks end peate

27 protsenti vastanutest tunnistas, et ta palvetab või mediteerib, 64 protsenti ei tegele millegi sellisega ning kaheksa protsenti ei osanud ja üks protsent ei soovinud vastata.

Kas palvetad

39 protsenti küsitletutest ei käi jumalteenistustel kunagi või peaaegu mitte kunagi, 25 protsenti ainult pühade ajal, 16 protsenti kord aastas, kümme protsenti harvemini kui kord aastas, kuus protsenti kord kuus, kolm protsenti kord nädalas ja üks protsent mitu korda nädalas.

Kas käite jumalateenistustel

Emor küsitles 25.-30. augustini 487 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat. Küsitluse tellis Emorilt rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu firma Gallup International ning see viidi projektina "Millenniumi küsitlus" läbi täpselt samade küsimuste põhjal 60 riigis üle maailma.

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee