Kehra Kogudus

Kristlasi on rohkem, kui arvata oskad

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

Kristlik statistika (nagu enamus statistikaid) jaguneb üldjoontes kahte leeri: optimistid ja pessimistid. Viimased muretsevad koguduse aeglase kasvu pärast või ennustavad koguni väljasuremist, "kui kohe midagi ette ei võeta". Optimistid toovad välja absoluutarvude asemel sobivaid suhteid, näidates näiteks, et ühe evangeelse kristlase kohta on maailma jäämas üha vähem neid, kes üldse evangeeliumi pole kuulnud. Näiteid positiivse meelestatusega statistikast maailmatrendide osas on publitseeritud uurimuses Kui kristlik on Eestimaa, kusjuures uurimuse üldtoon ja väljavaated Eestimaa jaoks on pigem pessimistlikud.

Friday Fax 28 [31.7.1998] toob meieni väljavõtteid Patrick Johnstone (Operation World autor) uuest raamatust The church is larger than you think.

Linnulennult misjoniliikumise ajalugu vaadates näeme viimasel 200 aastal huvitavaid arenguid. 18. sajandil oli fookuses põhja-Atlandi ala, 19. sajandil Sise-Aasia. 1960-tel oli tulipunktis Aafrika, 70-tel Ladina-Ameerika, 80-tel Ida-Aasia ja 90-tel Euro-Aasia. Jäänud on 10/40 aken, eriti Lõuna- ja Kesk-Aasia, mis sekulariseerunud Euroopa ja juutide kõrval on tänase kristliku kogukonna suurimad väljakutsed.

Evangeelsed kristlased on Johnstone arvates põhilised kristlaste arvu kasvu põhjustajad. Ta toob välja järgmised trendid:

Aasta Evangelikaalide hulk
miljonites
Evangelikaalide kasv
%
Islamiusuliste arv
miljonites
Islamiusuliste kasv
%
1960 81 ? 464 ?
1970 114 3,5 608 2,7
1980 180 4,7 788 2,6
1990 303 5,3 1034 2,8
2000 480 4,7 1340 2,6

Allikas: Patrick Johnstone, The Church is bigger than you think, WEC, Bulstrode, Gerrards Cross, Bucks, SL9 8SZ, Great Britain.

Friday Faxi tellimiseks saada e-mail aadressile friday_fax@ibm.net , kus subjektireal (mitte tekstis) seisab subscribe English.

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1999. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee