Kehra Kogudus Soovita meid ka oma sõbrale

Eesti kristlikud kogudused

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

Kui palju on Eestis kogudusi? Kui palju on Eestis kristlikke kogudusi? Sellele küsimusele ei olegi nii kerge vastata, sest mitmed kogudused ja religioossed grupid ei kiirusta enese registreerimisega seaduse ees, nende kohta puudub ka statistika. Allpool on toodud kaart ja tabel Eesti kristlikest kogudustest, mis on koostatud Siseministeeriumi juures asuva Usuasjade talituse andmete põhjal seisuga veebruar 1997.

Maakonnast detailsema pildi saamiseks vajuta vastava maakonna peale.

Eesti kristlike koguduste kaart

Kaart on tehtud Regio poolt vabalt levitatavale kaardipõhjale.
Koguduste kaart originaalsuuruses on siin: kogudus.gif (280,5 kb 3146*2156*256 - tavalise browseriga mälupuudusel lahti ei pruugi tulla). Tingmärkide legendi nägemiseks vajuta allolevat nuppu.

Tabel Eesti Vabariigi kirikute ja koguduste registrisse kantud koguduste kohta kirikute ja koguduste liitude kaupa. Samas on ka orienteeruvad liikmearvud, nagu vastavad kirikud ja liidud need Usuasjade Talitusele on edastanud. Liikmete ja vaimulike arvud on esitatud seisuga 5.12.1995. Koguduste ja allasutuste arv on esitatud seisuga 10.2.1997. Lisaks siin tabelis toodud kogudustele on veel vastavalt mittetulundusühingute ja nende liitude seadusele registreeritud 35 usuühingut, millede religioosne taust on uurimata. Tõenäoline, et nende hulgas on ka kristlikke osaduskondi.

Üksus Kogudusi Liikmeid Vaimulikke
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 168
20 allasutust
12 praostkonda
172000 143
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 55 30000 11
Rooma-Katoliku Kirik 7
3 ordut
3000 3
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit 87
2 allasutust
6500 96
Eesti Vanausuliste Koguduste Liit 11 10000 5
Seitsmenda Päeva Adventistide Liit 18 1997 13
Eesti Evangeelsete Karismaatiliste Koguduste Liit
Uue Elu kogudused
9
1 allasutus
1000 18
Eesti Metodisti kirik 21
1 allasutus
1842
92 prooviliiget
22
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik 36
1 allasutus
2500 56
Eesti Kristlike Vabakoguduste Liit
Elu Sõna kogudused
5 1000 18
Eesti Evangeelne Vennastekogudus 1 umbes 100  
Karismaatilise Episkopaalkiriku kogudused 22    
Eesti Täisevangeelsete Koguduste Liit 5 1000 35
Sõltumatud kristlikud kogudused 34    
Kristlikud kogudused kokku 476
Juudi kogudused 3 umbes 200  
Eesti Islami Kogudus 1 10000  
Uusapostlik Kirik Eestis 10 2500  
Eesti Jehoova Tunnistajate Liit 11 2600  
Viimase Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna Kogudus (mormoonid) 1 300  
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda 3 287 1
Muud mittekristlikud usuühingud 9    
Kokku mittekristlikke kogudusi 38

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee