Kehra Kogudus

Mida eestlased usuvad

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

Tuntud statistiku David B. Barret andmete kohaselt on aastal 2000 maailmas

Vaata ka www.gem-werc.org

4 miljardit inimest peab Jumala asja tähtsaks.

Peaaegu kaks kolmandikku kõigist Gallupi instituudi poolt küsitletuist 60 maailma riigis väitsid: “Jumal on mu elus väga tähtsal kohal.” See ei sobi kokku lääne meedia poolt levitatava arvamusega, nagu kaasaegse ühiskonna religioosne huvi ja vajadus aina kahaneksid. Usk Jumalasse on ja jääb alati igasuguseid inimesi iseloomustama.
Küsitletusit 87% lugesid end mingi religiooni pooldajateks ja vaid 13% ei seo end ühegi usundiga.
Kõige religioossemad olid Lääne-Aafrika küsitletud, kellest pida Jumalat oma elus väga tähtsaks 97%; järgnesid Ladina-Ameerika - 88%, Põhja-Ameerika - 82%. Euroopa - 49% ja Ida-Aasia - 47% olid aga loetelu lõpus.

Edastas Friday Fax 1-2000. Friday Faxi tellimiseks saada e-mail aadressile friday_fax@ibm.net , kus subjektireal (mitte tekstis) seisab subscribe English.

 

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 2000. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee