Kehra Kogudus

Mida kehrakad usuvad

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

5. - 7. detsembril 1996. viisid Kehra Misjonikooli õpilased Kehra elanike seas läbi küsitluse, mille eesmärk oli selgitada inimeste usulisi tõekspidamisi. Küsitleti 131 juhuslikult valitud inimest avalikes kohtades ja kodudes, vastused saadi 127 küsitletult.

Küsimus VastusKüsimus Vastus
Vastavalt mõnedele ühiskonnauuringutele inimeste huvi usuasjade vastu kasvab. Kas teie olete vaimulikest asjadest rohkem huvitatud, kui paar aastat tagasi? Jah - 57%, Ei - 43% Kas te usute, et on olemas Jumal kui ülim olend, kes teab ja näeb kõike ning kelle ees te peate vastutama oma tegude eest? Jah - 69%, Ei - 23%, vastamata - 3%
Kas te loete usulist kirjandust või jälgite vaimulikke saateid regulaarselt (vähemalt kord nädalas)? Jah - 45%, Ei -52%, vastamata 2%
Kas ja kui sageli käite kirikus? Ei -48%, Harva - 38%, Sageli - 9%, Iga nädal - 5%, vastamata 1% Millises kirikus käite?
 • X - ei käi või käib juhuslikes kirikutes - 65%
 • L - luteri kirik - 24%
 • vabakoguduslikud kirikud - 7%
 • O - ortodoksi kirik - 2%
Millises kirikus käite - vastused graafina
Kas nõustute sellega, et üks kirikuskäimise põhjusi on see, et inimesed tahavad valmistuda eluks pärast surma - see on: saada teada, kuidas pääseda taevasse? Jah - 64%, Ei 32%, vastamata 4% Kas olete jõudnud oma elus kohta, kus te võite öelda kindlalt, et teilgi on igavene elu - see tähendab, et te pääseksite taevasse? Jah - 25%, Ei - 74%, vastamata 1%
Kui te juhtuksite surema täna ning seisaksite Jumala ees ning Ta küsiks teilt: «Miks peaksin ma sind taevasse laskma?» Mida sel juhul vastaksid?
Vastuse sellele küsimusele pidi küsitletav andma oma sõnadega. Oleme vastused grupeerinud põhimõtteliselt väljendatud seisukohtade järgi:
 • Ei tea - 33%
 • Apelleerib oma headusele või headele tegudele - 24%
 • Loodab lihtsalt pääseda - 13%
 • Ei usugi, et võiks pääseda - 12%
 • Nähtavasti uuestisündinud kristlane - 6%
 • Ei tahagi pääseda - 4%
 • Muud vastused - 6%
Mida vastaksid Jumalale? Vastused
Küsitletute vanuseline, rahvuslik ja sooline jaotus ning nende suhtumine Küsitletute sooline, vanuseline ja rahvuslik jaotus

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee