Kehra Kogudus Meiega saab rääkida! Kui näed ikoonil ONLINE, võta ühendust!

Kui kristlik on Eestimaa?

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord

Sisukord

Kaanepilt

Eessõna

Sisukord Järgmine

Hea lugeja! Anname endale aru, et pärides: «Kui kristlik on Eestimaa?» oleme esitanud raske küsimuse. Juba ükspäinis meetod mingi maa kristlikkuse mõõtmiseks võimaldab paljusid erinevaid lähenemisviise. Üksnes küsimus - mida tähendab «kristlik»? - annaks lõpututeks diskussioonideks ainet. Meie eesmärk pole alustada selle teemalist arutelu.

See kogumik küsib koos Sinuga, lugeja: «Kui kristlik on Eestimaa?» Ja ei anna vastust. Oleme kasutanud erinevate uurimistööde tulemusi ning viinud läbi mõne küsitluse omalt poolt, kujundamaks üldpilti, mis võiks iga kristlast panna mõtlema - kas on tehtud kõik, mis võimalik; kas mina ja minu kogudus saab veel paremini austada Jumalat ja teenida oma rahvast?

Käesolevas kogumikus esitatud andmed pärinevad mitmetest allikatest:

Meie uurimus on täiuslikkusest kaugel. Probleeme põhjustas andmete hankimine. Riiklikult finantseeritav statistika ja teadustöö kajastab inimeste suhtumisi ja vaimulikke hoiakuid vähe. Eriuurimusi korraldatakse aga nende märkimisväärse kulukuse ja piiratud turu tõttu harva.

Teine raskus seisab selles, et kui viisime läbi oma küsitlusi, äratas antud temaatika kõikidel tasemetel küll tõsist huvi, kui aga palusime statistilisi andmeid, siis ... kas polnud enam aega, huvi või tahtmist. Või oleme ikka veel oma stagnaaja pärandi kammitsais - kardame informatsiooni välja anda? See puudutab põhiliselt küsitlusi koguduste ja uskkondade kohta. Neid kirjeldav informatsioon on niivõrd hea, kuivõrd seda hankida õnnestus.

Soovitust napimate algandmete tõttu tuleb järelduste tegemisel olla tavalisest ettevaatlikum. Mõned meie tähelepanekud on esitatud pigem küsimuste kujul. Kui meie uurimistulemused peaksid panema kedagi mõtisklema tõstatatud probleemide üle, palvetama selle eest, et igal Eestimaa elanikul oleks võimalus kuulda Jumala sõna, üritama midagi selle heaks teha oma koguduses või kirikus, siis loeme selle kogumiku kallal tehtud töö kordaläinuks.

Täname töö sponsoreid, misjoniorganisatsioone The Alliance for Saturation Church Planting ja The United World Missions, samuti Eesti Vabariigi Usuasjade Talitust meeldiva koostöö eest ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskoppi Jaan Kiivitit lahke loa eest ülevaateartikli avaldamiseks EELK kohta. Tänud kuuluvad asjalike nõuannete ja abivalmiduse eest EKB Koguduste Liidu juhtkonnale ja Eesti Metodisti kirikule. Siiras tänu Tartu ülikooli professorile Ene Tiidule konsultatsioonide eest töö alguses ja teadur Säde Koskelile statistiliste umbsõlmede lahtiharutamise eest. Täname ka kõiki pastoreid, kes vastasid Eesti Evangeelse Alliansi küsitlusele 1993-1994.

Seda materjali lugedes mõistame, et eelkõige on meil põhjust tänada Jumalat selle suure töö eest, mida Ta Eestimaal juba on teinud. Ühtlasi märkame, et see, mis on veel saavutamata, võib Jumala abiga muutuda reaalseks, kui püstitame ühised eesmärgid ning palvemeeles hakkame vennalikult «igaüks oma vao peal» tööle.

Au olgu Jumalale!

Norie Roeder, Merike Uudam, Alland Parman

Sisukord Järgmine

Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord


© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee